logomettekst
Hoi [subscriber:firstname | default:Iedereen],

We starten onze lessen terug op vanaf maandag 30 november as. voor al onze leden - 13 jaar.

Het bestuur heeft in onderling overleg volgend besluit genomen:

Wij als bestuur vinden echter dat de besmettingen nog te hoog liggen. Als club willen we natuurlijk niet de haard zijn van nieuwe besmettingen en willen we aan de buitenwereld laten zien dat ook wij het verstandiger vinden om even gewoon in ons kot te blijven. We hebben besloten dat de -12 jarigen ten vroegste maandag 30 november terug van start mogen gaan. We zullen dan nog zien wat de cijfers zijn op dat moment. De +12 jarigen mogen sowieso niet voor 13 december starten.

U kan er alles over lezen op onze site onder het laatste bericht:

Heropstart lessen voor onze leden -13 jaar:maandag 30 november

De aangekondigde COVID-19 maatregelen van de federale regering werden minder streng opgenomen in het gepubliceerde ministerieel besluit van 1 november 2020 waardoor verschillende activiteiten nog wel indoor kunnen georganiseerd worden. Een belangrijk verschil met de aankondiging is dat indoor sport voor -13 jaar wel mag op voorwaarde dat dit toegelaten wordt door het lokaal bestuur. Dit wil zeggen dat naast …
Heropstart lessen voor onze leden -13 jaar:maandag 30 november
Bedankt voor het lezen. Zien jullie binnenkort en houd het veilig!

Het Lenig & Gezwind Ravels-team