logomettekst
Beste ouders van [subscriber:firstname ]

Geen lessen voor onze kleuters op 30 januari


We zien ons verplicht alle turn- en danslessen voor onze kleuters van zaterdag 30 januari op te schorten. Wij hebben immers vernomen dat er enkele corona besmettingen zijn vastgesteld in onze kleuterschool van "De Kleine Wereld" in Ravels.

Voorlopig annuleren wij voor 1 week .

Tevens staan de indoor trainingen voor - 13 jarigen zwaar onder druk.

Op basis van de stijgende cijfers wordt bekeken welke extra maatregelen er genomen dienen te worden inzake jeugdactiviteiten en onderwijs. Voorlopig werd hier nog geen beslissing in genomen.

Wij houden jullie op de hoogte.

OIP


Het Lenig & Gezwind Ravels-team