logomettekst
Hoi [subscriber:firstname ],


Het akkoord dat door de ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen op 26 januari bereikt werd inzake de buitenschoolse activiteiten werd vastgelegd in een Ministerieel besluit door het Overlegcomité en vertaald naar een nieuw protocol.
Dit vraagt opnieuw heel wat flexibiliteit van ons. Wij hebben dan ook onze voornaamste vragen gebundeld. Een overzicht vinden jullie hieronder.B

Duidelijkheid sporten in bubbels van 10

Overzicht bepalingen

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren mogen doorgaan in bubbels van 10 waarbij elk kind of jongere slechts voor 1 hobby of vrijetijdsactiviteit kiest. Enerzijds wordt het soms uitgebreide netwerk van kinderen verkleind, anderzijds biedt dit perspectief voor de jongeren +13 jaar. Dit akkoord werd bekomen door de ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen in ons land op dinsdag 26 januari. Intussen werd …

Lees verder
Duidelijkheid sporten in bubbels van 10

KLEUTERTURNEN

disco
In overleg tussen bestuur en betrokken lesgeving werd besloten het kleuterturnen en kleuterdans op te schorten tot na het KROKUSVERLOF van 12/02 tem 21/02. Deze maatregel geeft ons echt de ruimte en tijd om een aanvaardbare oplossing te zoeken om vanaf zaterdag 27/02 in veilige en werkbare omgeving, met voldoende lesgeving, de lessen opnieuw op te starten.
Wij hebben begrip voor de argumenten van onze 2 hoofdlesgeefster en 5 hulplesgeefsters om de het kleuterturnen even ON HOLD te zetten. Organisatorisch en praktisch was het onmogelijk om alle voorwaarden van de bijkomende maatregelen op deze korte termijn te verwezenlijken. Wij hopen op jullie begrip ...

Keuzebepaling

IG - 2. BUBBEL VAN 10bis
Er wordt aan alle kinderen gevraagd een keuze te maken betreffende hun hobby's.
Zij mogen dan ook maar kiezen uit één HOBBY of VRIJETIJDSACTIVITEIT.

Gezien wij enkel activiteiten kunnen aanbieden voor onze leden - 13 jaar vragen wij de ouders van betreffende leden hun keuze duidelijk te maken en dit voor zondagavond 22 u. Vooral de keuze van discipline(dans, gym, acro of tumbling) is belangrijk.

Op deze manier hebben wij een overzicht van de aanwezige leden en kunnen wij reeds een beeld vormen van de omvang van onze groepen.
Kiezen kan via onderstaande link.
Bedankt voor het lezen.

Het Lenig & Gezwind team