logomettekst
vakantie1
Beste Leden,
Beste Ouders ,

Wij sluiten het seizoen 2020-2021 met gemengde gevoelens, maar toch nog met een positieve noot, af.

Omwille van de COVID-19 toestanden en al zijn bijhorende protocollen is het een een bijzonder seizoen geworden. Het coronagebeuren heeft het ons allemaal niet gemakkelijk gemaakt.

Onze leden +12 jaar hebben zeer weinig kunnen trainen maar hebben het seizoen vooralsnog toch nog samen kunnen afsluiten met enkele gezamenlijke trainingen.

De laatste lessen van het huidige seizoen vinden plaats op zaterdag 26 juni en wij starten terug met volle moed op maandag 6 september aan het seizoen 2021-2022.

Binnen ons bestuur gaan er enkele verschuivingen en wijzigingen plaats vinden. Je kan hieronder alle nodige info vinden.

Wij wensen, namens het bestuur & lesgeving van Lenig & Gezwind Ravels vzw, al onze leden, hun ouders en al onze sympathisanten een zorgeloze en deugddoende vakantie toe en willen eenieder nogmaals bedanken voor het vertrouwen en sympathie tijdens het voorbije seizoen in onze lesgeefsters en turnkring

Wij hopen jullie dan ook allemaal terug te zien vanaf begin september binnen onze turnkring.

De modaliteiten voor de hernieuwing van jullie lidmaatschap worden zeker ten gepaste tijde via alle mogelijke informatiebronnen medegedeeld.

Enkele belangrijke wijzigingen binnen ons bestuur

vergadering
Op onze laatste algemene vergadering van onze turnkring hebben enkele bestuursleden te kennen gegeven om hun bestuursfunctie neer te leggen en /of open te stellen.

Deze bestuursfuncties werden intern voor een groot gedeelte terug ingevuld.

Een bondig overzicht van de wijzigingen die ingaan van het nieuwe seizoen 2021-2022:

Secretaris: IRIS KEYSERS vervangt CHARLES FAES
Pennigmeester: KRISTIEN BROECKX vervangt WISKE VERHEYEN
Technische leiding: GITTE SMOLDERS & CAROLIEN MERTENS vervangen MARIE LUYCKX & IRIS KEYSERS
Webbeheerder & externe communicatieverantwoordelijke: We zijn dringend op zoek naar een nieuwe webbeheerder. Geïnteresseerde kandidaten kunnen contact opnemen met onze voorzitters Katrien van Dommelen en/of Ellen Broeckx voor verdere info.

Wij willen al onze afscheidnemende bestuursleden bedanken voor hun tomeloze inzet en hun vervangers alle succes toewensen in hun nieuwe functie.

Bedankt voor het lezen.

Het Lenig & Gezwind Ravels team